Vzdelávanie

Štipendijný program

CHCETE UŽ OD OKTÓBRA 2023 DOSTÁVAŤ ŠTIPENDIUM OD AGEL?

PRIHLÁSTE SA PRIAMO TU

Spustenie registrácie: 15. 5. 2024
Uzávierka prihlášok 31. 8. 2024

Pre viac info kontaktujte vzdelavanie@vavia.agel.sk


Kto môže získať štipendium?

Štipendium môžete získať, ak ste študentom lekárskej fakulty denného štúdia:

 • 4. - 6. roka štúdia v odbore všeobecné lekárstvo/zubné lekárstvo
  Výška štipendia je od 150 € do 350 €/mesačne
   
 • 1. - 3. roka štúdia bakalárskeho stupňa v odbore ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, zdravotnícky záchranár, fyzioterapia, rádiologický technik
  Výška štipendia je od 100 € do 150 €/mesačne.

Štipendium môžete získať, ak ste študentom Strednej zdravotníckej školy denného štúdia:

 • 1. - 3. roka štúdia v odbore diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný rádiologický asistent alebo diplomovaný fyzioterapeut
  Výška štipendia je od 100 € do 150 €/mesačne.
   
 • 3. - 4. roka štúdia v odbore praktická sestra–asistent, zdravotnícky laborant
  Výška štipendia je 100 €/mesačne.

 • Štipendium získate, ak sa zaviažete po ukončení štúdia uzatvoriť pracovný pomer s Vami vybraným zdravotníckym zariadením v skupine AGEL SK do 30 kalendárnych dní po riadnom ukončení štúdia na plný úväzok po dobu toľkých rokov, koľko rokov Vám bolo štipendium poskytované.
 • Štipendium bude poskytované študentom po uzatvorení zmluvy o poskytnutí štipendia na mesačnej báze, vrátane mesiacov júl a august až do ukončenia prebiehajúceho štúdia za podmienky neprerušenia tohto štúdia.
 • Štipendium bude poskytované študentom, ktorí po začatí každého akademického roku doručia potvrdenie o návšteve školy.
 • Dôvodmi zastavenia poskytovania štipendia môžu byť:
  • strata statusu študenta vysokej školy,
  • ak z dôvodu zmeneného zdravotného stavu študent stratil spôsobilosť pre výkon budúceho povolania.
 • Podmienkou je absolvovanie minimálne 2-týždňovej stáže v zdravotníckom zariadení skupiny AGEL SK na oddelení/klinike podľa výberu študenta počas akademického roka.
 • V prípade, že po ukončení štúdia sa rozhodnete neuzatvoriť pracovný pomer vo vybranom zdravotníckom zariadení v skupine AGEL SK, neplatíte žiadnu pokutu, iba vraciate vyplatené štipendium, ktoré sme Vám poukázali na Váš účet.

Prihláška na štipendium

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL