Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL

Slide thumbnail

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

VAVIA je...
 • poradenská služba pre pacientov a odborníkov z iných odborov,
 • sprostredkovanie získavania grantov pre zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky,
 • podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti a zdravotnej osvety na území Slovenskej republiky,
 • organizovanie športovo kultúrnych podujatí na podporu zdravia,
 • podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • osvetová činnosť a propagácia zdravotníckych zariadení,
 • všestranná podpora pri zavádzaní moderných trendov medicíny,
 • vytváranie podmienok pre zlepšenie liečby pacientov,
 • podpora voľnočasových, športových a kultúrnych aktivít,
 • podpora publikačnej činnosti v oblasti medicíny, zdravotnej starostlivosti a riadenia zdravotníctva,
 • podpora aktivít v oblasti životného prostredia,
 • podpora projektov zameraných na rozvoj osobností detí a mládeže.

Novinky

zdroj foto via carpatia

Pripravovaný kongres Nové trendy v artroskopickej operatíve získal finančnú podporu v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko

30.4.2024

Občianske združenie AGEL ACADEMY v spolupráci so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca získalo vďaka úspešnému projektu finančnú podporu pre organizáciu Artroskopického kongresu s názvom: NOVÉ TRENDY V ARTROSKOPICKEJ OPERATÍVE. Hlavnou témou kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 27. septembra 2024 v hoteli Yasmin v Košiciach, budú Moderné trendy v artroskopickej operatíve.

Čítajte ďalej

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a Popáleninové oddelenie Klinického centra v Debrecíne zahájili odbornú cezhraničnú spoluprácu

12.4.2024

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o. a Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. v spolupráci s University of Debrecen, Medical Faculty zorganizovali popáleninový seminár v rámci cezhraničnej spolupráce. Toto podujatie bolo organizované ako prvé v danej oblasti.

Čítajte ďalej
Popáleninový seminár v Nemocnici AGEL Košice-Šaca (1), reční prednosta Peter Lengyel

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL