Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL

Slide thumbnail

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

VAVIA je...
 • poradenská služba pre pacientov a odborníkov z iných odborov,
 • sprostredkovanie získavania grantov pre zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky,
 • podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti a zdravotnej osvety na území Slovenskej republiky,
 • organizovanie športovo kultúrnych podujatí na podporu zdravia,
 • podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • osvetová činnosť a propagácia zdravotníckych zariadení,
 • všestranná podpora pri zavádzaní moderných trendov medicíny,
 • vytváranie podmienok pre zlepšenie liečby pacientov,
 • podpora voľnočasových, športových a kultúrnych aktivít,
 • podpora publikačnej činnosti v oblasti medicíny, zdravotnej starostlivosti a riadenia zdravotníctva,
 • podpora aktivít v oblasti životného prostredia,
 • podpora projektov zameraných na rozvoj osobností detí a mládeže.

Novinky

9. stredoeurópsky popáleninový kongres NKE (3)

9. stredoeurópsky popáleninový kongres privítal viac než sto zdravotníkov, ktorí odprezentovali najaktuálnejšie výsledky v oblasti popálenín

22.9.2023

Aktuálny 9. stredoeurópsky popáleninový kongres (21. – 22. 2023, Double Tree by Hilton Košice), ktorý sa konal pri príležitosti 52. výročia založenia Centra popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, opäť združil významných odborníkov z okolitých krajín a zámoria.

Čítajte ďalej

9. Stredoeurópsky popáleninový kongres poctia svojimi prednáškami uznávaní odborníci zo Slovenska i zahraničia

28.8.2023

Ako sa vyjadrila MUDr. Soňa Babjáková, lekárka z Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnice AGEL Košice-Šaca a členka organizačného výboru 9. Stredoeurópskeho popáleninového kongresu, odborného podujatia sa zúčastní viacero významných osobností súčasnej popáleninovej medicíny.

Čítajte ďalej
BabjakovaSona

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL