Výskumná a vedecká činnosť

Výskumná a vedecká činnosť

  • Vlastný výskum
  • Medzinárodná projektová činnosť (Horizont Europe, Marie Skladowska Curie)
  • Grantová schéma (výzvy na predkladanie grantových projektov AGEL)
  • Projekty VEGA, APVV (spoluúčasť na riešení projektov s univerzitnými a vedeckými inštitúciami)
  • Klinické štúdie (akademické – ECRIN, SLOVACRIN; komerčné – farmaceutické spoločnosti a vedecko-výskumné inštitúcie – Medirex Group Academy, n.o.)
  • Inovácie v zdravotníctve (materiály a biomateriály pre zdravotníctvo, 3D tlač a 3D biotlač, technológie pre monitorovanie zdravotného stavu, dátové zdravotníctvo) pozn. – môžeme sem eventuálne zapojiť aj spoluprácu s Centrom inovatívneho zdravotníctva, poprípade s ITAPA, VVI by bol nositeľom inovácii v zdravotníctve v rámci skupiny ASK, mohli by sme sem zapracovať aj návrhy na zapojenie do SEIA – do pripravovanej výzvy – KE a SI

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL