O nás

Štatutárny orgán

Štatutárny orgán:

  • PhDr. RNDr. Andrej Kováč PhD., MPH – riaditeľ

Správna rada:

  • lek. Waldemar Krzysztof Kmiecik, MPH, MSc. – predseda
  • MUDr. Jakuba Rybára, MBA – člen
  • Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. - člen

Dozorná rada:

  • Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M. – člen
  • MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M. – člen
  • Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M. – člen

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL