Kontakt

Kontakt

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o.

Mobil: +421 903 501 013;
Tel.: +421 55 7234 907; +421 55 7234 909
E-mail: vzdelavanie@vavia.agel.sk
adresa inštitútu: Palisády 56  • 811 06 Bratislava 

Korešpondenčná adresa:

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca


IČO: 54406790
DIČ: 2121803805

Číslo účtu: 
IBAN: SK24 7500 0000 0002 2508 6853
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: ČSOB, a.s.

 

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL