Vzdelávanie

  • pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie
  • spolupráca s akademickými a vedeckými inštitúciami
  • kalendár odborných podujatí
  • webináre, workshopy, pracovné eventy
  • edukačné granty - podpora účasti zamestnancov na vedecko-odborných medzinárodných a národných kongresoch a konferencií prostredníctvom  edukačného grantu na vzdelávacie podujatie organizované tretími stranami, prostredníctvom farmaceutických spoločností (farmaceutické spoločnosti v súlade s Etickým kódexom MedTech Europe poskytujú finančné prostriedky na krytie nákladov spojených s účasťou na medzinárodných konferenciách, kongresoch alebo významných domácich odborných konferenciách a kongresoch - kongresový poplatok, cestovné výdavky, služby - ubytovanie, strava, večerný diskusný program pri príležitosti odborného podujatia).
  • Plánované odborné podujatia doma a v zahraničí
  • Archív podujatí

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL