Štipendijný program

Osobné údaje

Údaje o štúdiu

Preferovaná lokalita budúceho zamestnania (označte vyhovujúce):
Ochota vykonávať prax/stáž v našich nemocniciach počas štúdia:

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL