Novinky

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca si počas XVI. Šačianskeho dňa ošetrovateľstva zdravotníci opäť odovzdávali svoje dlhoročné skúsenosti

V piatok 27. októbra 2023 sa uskutočnil už XVI. ročník najväčšieho vzdelávacieho podujatia Nemocnice AGEL Košice-Šaca s názvom Šačiansky deň ošetrovateľstva. Celodenného odborného programu, pripraveného v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice III, sa zúčastnili desiatky zdravotníkov a odznelo na ňom množstvo podnetných prednášok.

„Dovoľte, aby som vás privítal na tomto už tradičnom Šačianskom dni ošetrovateľstva. Šestnásť rokov je doba, ktorá hovorí o tom, že tento deň si získal už také renomé, že je bohatý svojím programom i účasťou. Verím, že nadobudnete vedomosti, ktoré budete vedieť pretaviť do svojej každodennej praxe. Dovoľte, aby som vám poďakoval, pretože bez vás by táto nemocnica nemohla fungovať. Medicínske vedenie si to plne uvedomuje a snaží sa pre vás vytvárať čo najlepšie pracovné podmienky, aby ste chodili do práce s úsmevom a radi,“ prihovoril sa prítomným námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť, primár Internej kliniky MUDr. Ivan Skalina, ktorého na úvod doplnila námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť. „Všetci si uvedomujeme, že výkon zdravotníckeho povolania  bez sústavného vzdelávania je nerealizovateľný, takže mi dovoľte, aby som nielen vo svojom mene, ale aj v mene celého úseku ošetrovateľského zaželala zdarný priebeh podujatia a plodnú, multidisciplinárnu diskusiu,“ uviedla Mgr. Mária Vinterová, dipl.s., ktorá zároveň vyslovila veľké poďakovanie všetkým zdravotníckym pracovníkom ošetrovateľského úseku za prácu vykonávanú v prospech pacientov v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.  

Šačiansky deň ošetrovateľstva ponúkol široké spektrum odborných tém. Prvý blok prednášok sa venoval problematike ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s pooperačnou tetániou po operácii štítnej žľazy. Zaujímavé informácie odzneli aj v súvislosti so špecifikami práce sestry pred a po operačných výkonoch a taktiež aj v rámci témy týkajúcej sa rozsiahlych popálenín po suicidálnom pokuse. Svoje zastúpenie s prednáškami o technológiách zajtrajška, o TAVI z pohľadu intervenčnej sestry či aortokoronárnom bypasse bez použitia mimotelového obehu z pohľadu inštrumentárnej sestry malo aj Kardiocentrum AGEL Košice-Šaca.

V popoludňajšom programe sa prednášajúci venovali ďalším podnetným prednáškam, ako napríklad starostlivosti o chronické rany, SLEEV resekcii žalúdka, ovplyvneniu pooperačnej bolesti po totálnej endoprotéze kolena, diabetickej retinopatii, manažmentu častých komplikácií žilových vstupov a prítomných zaujala aj téma o emóciách: pomáhajú či komplikujú zdravotnú starostlivosť? Vedenie zdravotníckeho zariadenia ďakuje všetkým prednášajúcim i účastníkom.

 

Kontakt pre médiá

E-mail: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL