Novinky

Cena Jesenného kongresu SOTS s medzinárodnou účasťou putovala aj do Nemocnice AGEL Košice-Šaca

MUDr. Martin Matúška sa so svojou prednáškou stal víťazom v sekcii Fórum mladých ortopédov, a to spomedzi 18 prednášajúcich ortopédov zo Slovenska.

Témou prednášky MUDr. Matúšku bolo Porovnanie účinnosti analgetických techník na pooperačnú bolesť u pacientov po totálnej endoprotéze kolena, ktorá je zároveň aj predmetom výskumu jeho PhD. štúdia.

„Je to veľmi aktuálna téma, keďže aj celý kongres sa niesol v duchu ERAS konceptu - urýchlenej pooperačnej rekonvalescencie, ktorej hlavným pilierom je práve zvládnutie pooperačných bolesti. V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sa snažíme, aby pacient mal čo najväčší pooperačný komfort implementáciou týchto najnovších odborných prístupov pre možnosť včasnej rehabilitácie a celkovej rekonvalescencie po implantácii kĺbovej náhrady,“ priblížil MUDr. Matúška.

Gratulujeme.

Kontakt pre médiá

E-mail: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL