Novinky

Komárňanskú nemocnicu navštívilo vedenie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského

Nemocnicu AGEL Komárno poctil svojou návštevou významný hosť, profesor PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. Dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave však nemocnicu nenavštívil prvýkrát. Prednášal na I. a II. Komárňanskej onkologickej konferencii, a taktiež sa zúčastnil na slávnostnom otvorení Nemocničnej lekárne v roku 2021, ktorá je jedna z prvých komplexne vybavených nemocničných lekární na Slovensku.

Stretnutia sa okrem pána profesora zúčastnilo aj ostatné vedenie fakulty, prodekanka pre spoluprácu s praxou, špecializačné štúdium a informačné technológie PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., prodekan pre doktorandské štúdium docent PharmDr. Miloš Lukáč, PhD., za Nemocnicu AGEL Komárno riaditeľ nemocnice Mgr. Miroslav Jaška, MPH, námestníčka pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti LPS MUDr. Gabriela Filkóová a vedúci farmaceut PharmDr. Hajnalka Komjáthy PhD, za Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL MUDr. Jozef Pribula, PhD. a PhDr. RNDr. Andrej Kováč, PhD. MPH. Na spoločnom stretnutí sa diskutovalo o rôznych možnostiach aktívnej spolupráce medzi fakultou a nemocnicou, prepojení teórie s praxou, vykonaní farmaceutickej stáže študentom Farmaceutickej fakulty na pôde nemocnice a o spoločnom riešení rôznych vedecko-výskumných projektoch a formách doktorandského štúdia.


Vedenie fakulty navštívilo Nemocničnú lekáreň, oddelenie prípravy cytostatík aj oddelenie klinickej farmácie. „Počas návštevy sme prezentovali výhody centralizovanej prípravy cytostatík, úlohy farmaceuta pri poskytovaní bezpečnej, účinnej a efektívnej farmakoterapie,“ dodala Hajnalka Komjáthy, vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno. 


Taktiež vedenie farmaceutickej fakulty UK v Bratislave prezentovalo možnosti a podmienky doktorandského štúdia pre mladých kolegov, lekárov, farmaceutov a laboratórnych diagnostikov, ktorí pracujú v Nemocnici AGEL Komárno. Kolegovia mali možnosť diskutovať aj vo veci vysokoškolského štúdia III. stupňa na domácej pôde.

 

Kontakt pre médiá

E-mail: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL