Novinky

Spoločnosť AGEL SK, Košický klaster nového priemyslu a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

Cieľom tejto spolupráce je zlepšenie kvality vzdelávania a výskumu, s dôrazom na najnovšie vedecké poznatky. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe pri prepojení teórie a praxe vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Slávnostné podpísanie zmluvy sa uskutočnilo 23. júna 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.

Podľa zmluvy budú študenti a zamestnanci Košického klastra nového priemyslu (CNIC) spolupracovať na odborných aktivitách v oblastiach súvisiacich s činnosťami zdravotníckych zariadení AGEL a Inštitútu. Zámerom zmluvy je vytvorenie rámca pre spoločné záujmy oboch strán. Medzi ne patrí aktívna spolupráca medzi AGEL, pridruženými spoločnosťami Skupiny AGEL a Inštitútom na jednej strane, a CNIC na strane druhej. Taktiež sa zmluvné strany zamerajú na využitie výskumu a vedy pri riešení súčasných i budúcich úloh, zlepšenie odborných aktivít a na riešenie potrieb oboch strán.

„Členstvo spoločnosti AGEL SK, ako plnohodnotného partnera v združení Cassovia New Industry Cluster, chápeme ako nutný a maximálne zodpovedný krok k nevyhnutnému prepájaniu vedy, výskumu a medicíny, z ktorého budú využitím vzájomných poznatkov a technológií požívať benefity všetci vedeckí pracovníci a následne i partneri, nakoľko výsledky základného i aplikovaného výskumu predstavujú reálny základ pre ich následnú implementáciu do rôznych oblastí života. Medicína je žiarivým príkladom odvetvia, ktoré trvalo profituje z materiálových technológií, ale aj výsledkov výskumu biokompatibilných biomateriálov. Rovnako sa nám týmto otvárajú možnosti pregraduálneho i postgraduálneho štúdia zdravotníkov v technických disciplínach a, naopak, prípravy pracovníkov technických odvetví cielene pre potreby medicíny. CNIC vnímame ako enormný vedecký počin akademických inštitúcií na východnom Slovensku, ktorý nielen zviditeľní a jasne definuje možnosti pre vedu, výskum a inovácie, ale veríme, že bude aj pozitívnym a chceným atraktantom nielen pre vysokoškolských študentov, ale aj dôstojným a žiadaným pôsobiskom pre vysokoškolských pedagógov vo všetkých vedných disciplínach, a preto je otázka nášho riadneho členstva samozrejmosťou,“ povedal MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ pre internistické odbory spoločnosti AGEL SK, a. s., ktorý je zároveň aj riaditeľom Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL, n. o.

„Našim partnerom, medzi ktorých od dnešného dňa patrí aj spoločnosť AGEL SK a.s., záleží na udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých, pričom veda a výskum sú jej pevnou súčasťou. Plánujeme spolupracovať nielen na projektovej úrovni alebo na transfere nových technológií a zavádzaní progresívnych liečebných postupov, ale aj v oblastiach vzdelávania zdravotníckeho personálu či spoločného programu priemyselných doktorátov,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL