Novinky

Spoločnosť AGEL SK, Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL a Slovenská technická univerzita v Bratislave podpísali Rámcovú zmluvu o partnerstve a vzájomnej spolupráci

Spoločnosť AGEL SK a.s., Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave uzatvorili rámcovú zmluvu, v ktorej sa dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej, vzdelávacej, podnikateľskej a prepojenia teórie a praxe. Cieľom je zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti a uplatňovanie najmodernejších poznatkov vedy a vzdelávania v podmienkach slovenského zdravotníctva.

AGEL SK
AGEL SK
AGEL SK

Predmetom rámcovej zmluvy je vytvoriť rámec pre aktívnu spoluprácu na jednej strane medzi spoločnosťou AGEL SK, Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL a pridruženými spoločnosťami patriacimi do skupiny AGEL SK a na druhej strane Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a jej súčasťami, aplikáciu poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie vzdelávania študentov jednotlivých súčastí univerzity počas štúdia, odbornú prípravu zamestnancov, zabezpečenie prepojenia teórie s praxou, ako aj spoluprácu pri realizácii odborných aktivít zmluvných strán a riešení úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL