Novinky

Najväčšieho vzdelávacieho podujatia Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa zúčastnilo 240 zdravotníkov

V piatok 25. novembra 2022 sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca uskutočnil XV. ročník vzdelávacieho podujatia Šačiansky deň ošetrovateľstva. Celodenného odborného programu, pripraveného v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice III, sa zúčastnilo 240 sestier z košických nemocníc.

„Vzdelávanie je to, čo nás v našej práci posúva ďalej a robí z nás kvalitných zdravotníkov. Veľmi si vašu prácu vážime a ďakujeme vám za to, že ste. Prežili sme spolu náročné chvíle, preto nás teší, že po minuloročnom online ročníku sa s vami dnes stretávame osobne,“ uviedla námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Mária Vinterová, dipl.s., ktorá vyslovila veľké poďakovanie všetkým zdravotníckym pracovníkom ošetrovateľského úseku za prácu vykonávanú v prospech pacientov v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.  

„Bez sestier a každého jedného zdravotníka systém fungovať nebude. Sme potrební a to, že ste tu, hovorí o tom, že sa chcete vzdelávať a napredovať. Aj dnešné podujatie bude v prospech liečby tých, ktorí potrebujú našu pomoc,“ prihovoril sa zdravotníkom generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Šačiansky deň ošetrovateľstva ponúkol široké spektrum odborných tém. Prvý blok prednášok sa venoval problematike osteoporózy, vrodených vývojových chýb mozgu a liečbe jaziev u popálených detí, o ktorej informovala MUDr. Soňa Babjaková. Zaujímavé informácie odzneli v súvislosti s endoprotézou členka z pohľadu sestry a funkčnou a estetickou operáciou nosa -  septorinoplastikou, v podaní primára ušno-nosovo-krčného oddelenia MUDr. Ivana Vemeho. O neonatálnom abstinenčnom syndróme informovala vedúca sestra novorodeneckého oddelenia PhDr. Ľubomíra Karoľová. V popoludňajšom programe sa prednášajúci venovali mikrobiologickým a kultivačným vyšetreniam vzorky tkaniva z GIT-u, otrave hubami, psychofyzickej príprave na pôrod a fyzioterapii svalov panvového dna. O tom, ako spracovať negatívne správy hovoril psychológ Mgr. Vlastimil Kollár, možnosti pomoci onkologickým pacientom predstavila na záver podujatia Ing. Ľubica Slatina. 

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL