Novinky

Najväčšieho vzdelávacieho podujatia Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa zúčastnilo 240 zdravotníkov

V piatok 25. novembra 2022 sa v Nemocnici AGEL Košice-Šaca uskutočnil XV. ročník vzdelávacieho podujatia Šačiansky deň ošetrovateľstva. Celodenného odborného programu, pripraveného v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Košice III, sa zúčastnilo 240 sestier z košických nemocníc.

„Vzdelávanie je to, čo nás v našej práci posúva ďalej a robí z nás kvalitných zdravotníkov. Veľmi si vašu prácu vážime a ďakujeme vám za to, že ste. Prežili sme spolu náročné chvíle, preto nás teší, že po minuloročnom online ročníku sa s vami dnes stretávame osobne,“ uviedla námestníčka úseku ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Mária Vinterová, dipl.s., ktorá vyslovila veľké poďakovanie všetkým zdravotníckym pracovníkom ošetrovateľského úseku za prácu vykonávanú v prospech pacientov v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.  

„Bez sestier a každého jedného zdravotníka systém fungovať nebude. Sme potrební a to, že ste tu, hovorí o tom, že sa chcete vzdelávať a napredovať. Aj dnešné podujatie bude v prospech liečby tých, ktorí potrebujú našu pomoc,“ prihovoril sa zdravotníkom generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Šačiansky deň ošetrovateľstva ponúkol široké spektrum odborných tém. Prvý blok prednášok sa venoval problematike osteoporózy, vrodených vývojových chýb mozgu a liečbe jaziev u popálených detí, o ktorej informovala MUDr. Soňa Babjaková. Zaujímavé informácie odzneli v súvislosti s endoprotézou členka z pohľadu sestry a funkčnou a estetickou operáciou nosa -  septorinoplastikou, v podaní primára ušno-nosovo-krčného oddelenia MUDr. Ivana Vemeho. O neonatálnom abstinenčnom syndróme informovala vedúca sestra novorodeneckého oddelenia PhDr. Ľubomíra Karoľová. V popoludňajšom programe sa prednášajúci venovali mikrobiologickým a kultivačným vyšetreniam vzorky tkaniva z GIT-u, otrave hubami, psychofyzickej príprave na pôrod a fyzioterapii svalov panvového dna. O tom, ako spracovať negatívne správy hovoril psychológ Mgr. Vlastimil Kollár, možnosti pomoci onkologickým pacientom predstavila na záver podujatia Ing. Ľubica Slatina. 

Tlačový hovorca

Mgr. Martina Pavliková
Tlačový hovorca
tel: +421 0911 169 377
e-mail: hovorca@agelsk.sk

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL