Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL

Slide thumbnail

Ohliadnutie za 9. stredoeurópskym popáleninovým kongresom

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:

VAVIA je...
 • poradenská služba pre pacientov a odborníkov z iných odborov,
 • sprostredkovanie získavania grantov pre zdravotnícke zariadenia na území Slovenskej republiky,
 • podpora rozvoja zdravotnej starostlivosti a zdravotnej osvety na území Slovenskej republiky,
 • organizovanie športovo kultúrnych podujatí na podporu zdravia,
 • podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • osvetová činnosť a propagácia zdravotníckych zariadení,
 • všestranná podpora pri zavádzaní moderných trendov medicíny,
 • vytváranie podmienok pre zlepšenie liečby pacientov,
 • podpora voľnočasových, športových a kultúrnych aktivít,
 • podpora publikačnej činnosti v oblasti medicíny, zdravotnej starostlivosti a riadenia zdravotníctva,
 • podpora aktivít v oblasti životného prostredia,
 • podpora projektov zameraných na rozvoj osobností detí a mládeže.

Novinky

Lekári skupiny AGEL a vedci z MultiplexDX budú spolupracovať pri diagnostike rakoviny prsníka a efektívnej liečbe onkologických pacientok

30.11.2023

Skupina AGEL, spoločnosť MultiplexDX a Vedecký, výskumný a vzdelávací inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti inovatívnej diagnostiky rakoviny prsníka pre stanovenie efektívnej a personalizovanej liečby onkologických pacientok.

Čítajte ďalej

Skupina AGEL sa na vysokoškolskej pôde opäť predstavila ako atraktívny zamestnávateľ

23.11.2023

Dňa stáží, ktorý 23. novembra 2023 organizovalo Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, sa aj tentokrát zúčastnila Skupina AGEL. Ako trojnásobný víťaz prestížnej ankety Najzamestnávateľ budúcim lekárom odprezentoval atraktívne možnosti pracovných stáží v sieti svojich zdravotníckych zariadení.

Čítajte ďalej
Deň stáží 2

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL