Novinky

Pripravovaný kongres Nové trendy v artroskopickej operatíve získal finančnú podporu v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko

Občianske združenie AGEL ACADEMY v spolupráci so Vzdelávacím, vedeckým a výskumným inštitútom AGEL a Nemocnicou AGEL Košice-Šaca získalo vďaka úspešnému projektu finančnú podporu pre organizáciu Artroskopického kongresu s názvom: NOVÉ TRENDY V ARTROSKOPICKEJ OPERATÍVE. Hlavnou témou kongresu, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. - 27. septembra 2024 v hoteli Yasmin v Košiciach, budú Moderné trendy v artroskopickej operatíve.

Podpísané Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko si úspešní maďarskí a slovenskí prijímatelia malých projektov prevzali v uplynulých dňoch. Za Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL prebrala zmluvu manažérka Sekcie vedy, výskumu a vzdelávania Mgr. Brigita Barková. Slávnostného podujatia sa zúčastnila aj predsedníčka Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy Bánné dr.Gál Boglárka a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorí spolu s riaditeľkou EZÚS Via Carpatia Juliannou Máté odovzdali zmluvy všetkým prijímateľom a popriali im veľa úspechov pri realizácií podujatí, ktoré posilňujú slovensko-maďarskú spoluprácu.

Vo výzve bolo podporených celkovo 51 malých projektov s cieľom posilnenia cezhraničnej spoločenskej kohézie, partnerstva medzi Slovenskom a Maďarskom a vzájomnej inšpirácie pri budovaní dlhodobých partnerstiev. Vďaka úspešnému projektu bude v rámci Programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko podporený aj artroskopický kongres, odborné podujatie občianskeho združenia AGEL ACADEMY, Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL a Nemocnice AGEL Košice-Šaca, ktoré je organizované hlavne pre účastníkov z Maďarskej republiky. Kongres zameraný na artroskopické operácie má tradíciu medzi Slovenskou a Českou republikou, avšak medzi Slovenskom a Maďarskom nebol doposiaľ nikdy realizovaný. Organizátori zastávajú názor, že k nášmu regiónu majú veľmi blízko aj artroskopické odborné spoločnosti v Maďarsku a potreba spoločnej kooperácie sa žiada v rámci cezhraničnej spolupráce. Spoluorganizátormi kongresu sú aj odborné farmaceutické spoločnosti, ktoré sú súčasne sponzormi podujatia.

V rámci odborného dvojdňového (26. – 27. 9. 2024) programu sú pripravené prednášky na témy: artroskopia kolena - moderné ošetrenie poškodení meniskov a chrupky; artroskopia kolena - moderné riešenia poškodenia predného skríženého väzu + live operácia; artroskopia kolena - poranenia zadného skríženého väzu, posterolaterálneho komplexu a multiligamentózne poranenia kolena; artroskopia v oblasti zápästia a lakťa; artroskopia ramena - instabilita ramena - predná, zadná a multidirekcionálna instabilita; artroskopia ramena - poškodenia šliach rotátorovej manžety, impingement syndróm, kalcifikujúca tendinitída + live operácia; artroskopia ramena - masívne nerekonštruovateľné poškodenia rotátorovej manžety.

Artroskopický kongres s názvom: NOVÉ TRENDY V ARTROSKOPICKEJ OPERATÍVE sa uskutoční pod záštitou predsedu predstavenstva AGEL Ing. Michala Pišoju, MPH, LL.M., podpredsedníčky predstavenstva AGEL MUDr. Marie Marsovej, MBA, LL.M., medicínskej riaditeľky AGEL SK doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD., riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL PhDr. RNDr. Andreja Kováča, PhD. MPH, generálneho riaditeľa Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavla Rusnáka, MBA, rektora UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., dekana UPJŠ LF v Košiciach prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. a prezidenta Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti SLS prof. MUDr. Milana Kokavca, PhD., MPH.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL