Novinky

Jarné sympózium Nemocnice AGEL Košice-Šaca: Špecialisti internej medicíny si vymenili vedecké poznatky a skúsenosti

V Nemocnici AGEL Košice-Šaca sa uskutočnilo historicky 1. jarné sympózium internistov. Odborného podujatia zameraného na aktuálne trendy a inovácie v oblasti internej medicíny sa zúčastnilo viac ako sto lekárov a špecialistov.

Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL, Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnica AGEL Košice-Šaca zrealizovali 1. ročník jarného sympózia internistov. Odborného podujatia zameraného na problematiku internej medicíny sa zúčastnili lekári so širokým spektrom špecializácií z oblasti kardiológie, diabetológie, endokrinológie, reumatológie, gastroenterológie, hepatológie, angiológie a všeobecného lekárstva.

Na pôde šačianskej nemocnice sa stretli s cieľom vymeniť si vedecké poznatky a zdieľať svoje skúsenosti v poskytovaní moderných terapeutických a diagnostických postupov. Jednou z hlavných tém sympózia boli pokroky v diagnostike a liečbe chronických ochorení. Odborníci prednášali o nových metódach diagnostiky, ako aj o moderných terapeutických prístupoch, ktoré pomáhajú zlepšiť kvalitu života pacientov s chronickými ochoreniami, ako sú napríklad diabetes, hypertenzia alebo srdcové ochorenia.

„Spája nás rovnaký cieľ a priorita, ktorou je zdravie našich pacientov. K tomu, aby sme zabezpečovali modernú adekvátnu starostlivosť a medicínu založenú na dôkazoch, je nevyhnutné kontinuálne postgraduálne vzdelávanie. Som presvedčená, že dnešné sympózium poskytne inšpiráciu pre našu budúcu prácu, nadviažeme nové pracovné kontakty, ktoré budú základom pre užšiu spoluprácu nielen medzi oddeleniami a klinikami, ale aj medzi nemocnicami v našom regióne,“ uviedla v úvode sympózia prednostka Internej kliniky UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Natália Vaňová, PhD., EMBA.

Dôležitým bodom programu bolo zdôraznenie významu multidisciplinárnej spolupráce v medicíne. Odborníci vyzdvihli potrebu prepojenia rôznych odborných disciplín, ako sú interná medicína, kardiológia/kardiochirurgia, chirurgia, neurológia a rehabilitácia, aby sa dosiahol celkový a komplexný prístup k liečbe pacientov. „Spolupráca je kľúčová pre dosiahnutie najlepších výsledkov v liečbe pacientov. Je dôležité, aby sme sa vzájomne informovali a využívali poznatky a skúsenosti z rôznych medicínskych disciplín,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Nemocnice AGEL Košice-Šaca MUDr. Pavol Rusnák, MBA.

Potrebu kooperácie vyzdvihol aj prorektor UPJŠ Dr.h.c. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.: „Na univerzite sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať nielen s Internou klinikou, ale s viacerými pracoviskami, ktorých počet v šačianskej nemocnici rozširujeme. Spolupráca medzi nemocnicami v košickom regióne je už tradične dobrá. Naozaj si pomáhame, pracujeme spolu nielen v medicínskej oblasti, ale aj v oblasti vzdelávania.“ Na jeho slová nadviazal dekan UPJŠ prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., ktorý vyjadril vďačnosť lekárskej fakulty za moment, ktorý ukázal, že košické pracoviská vedia medzi sebou spolupracovať. V roku 2012 nastali v UNLP zmeny, kedy sme nevedeli, ako bude ďalej pokračovať výučba. Vtedy sme kreovali kliniku v Šaci a dodnes pretrváva naša vďaka, že to vtedy tak bolo. Odvtedy ubehlo veľa vody a Interná klinika Nemocnice AGEL Košice-Šaca sa kvalifikačne zásadným spôsobom zlepšila a zlepšuje,“ povedal dekan. Prorektora UPJŠ Pavla Jarčušku a dekana UPJŠ Petra Jarčušku spája s nemocnicou v Šaci ich otec, ktorý v zdravotníckom zariadení pracoval dvanásť rokov na pozícii primára interného oddelenia, v tom čase najväčšieho interného oddelenia na Slovensku, a niekoľko rokov na pozícii námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Sympózium internistov prišiel podporiť aj prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM.

Nad postavením internej medicíny v spoločnosti sa zamyslela podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti AGEL MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.: „Celostný pohľad na chorého človek by mal zahŕňať všetky pododbory internej medicíny. Musíme mať lekárov, ktorí sa na pacienta pozrú v celom systematickom pohľade. Prehliadnu si človeka, ktorý netrpí iba diabetom, pretože on počas kratšej či dlhšej doby bude mať choré srdce, obličky, bude strácať zrak, mať chorú pečeň a skončí u nás na interných oddeleniach. Som rada, že tu vidím mladých kolegov, ktorí sa chcú zaoberať internou medicínou, pretože si myslím, že je kráľovnou medicíny.“

V mene Slovenskej internistickej spoločnosti, ktorá prebrala záštitu nad sympóziom, sa prítomným prihovorila aj prednostka I. internej kliniky UNLP Košice a LF UPJŠ Košice prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP. „Verím, že toto sympózium sa stane určitou tradíciou. Jeho program dokazuje komplexnosť internej medicíny. Komplexný pohľad na pacienta je v súčasnosti veľmi dôležitý hlavne, ak zoberieme do úvahy čakacie doby u špecialistov. Je jednoduchšie ísť k internistovi, ktorý sa na pacienta pozrie komplexne, ako ho posielať k všetkým možným špecialistom, ku ktorým sa dostane raz za pol roka,“ uviedla.

Medzi tematické okruhy sympózia patrili nové postupy v medicíne, kazuistiky ochorení internej medicíny a kardiológie, manažment chronických stavov a preventívna medicína. Ako napovedá názov podujatia, 1. jarné sympózium internistov bolo historicky prvým, ktoré sa uskutočnilo v rámci Internej kliniky UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice-Šaca, no určite nie posledným. Organizátori vyjadrili radosť z úspešného priebehu podujatia a plánujú pokračovať v usporiadaní podobných akcií v budúcnosti. Veria, že takéto stretnutia budú aj naďalej prispievať k rozvoju internej medicíny a zlepšeniu starostlivosti o pacientov. Taktiež zdôraznili dôležitosť neustáleho vzdelávania a inovácií pre lepšie zdravotné výsledky pacientov.

Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice-Šaca je výučbovou základňou UPJŠ LF v Košiciach. Svojím rozsahom a množstvom odborných pracovísk predstavuje najväčšiu z kliník zdravotníckeho zariadenia. Jej história siaha do roku 1961, kedy interné oddelenie pôsobilo v pôvodných priestoroch nemocnice. V súčasnosti Interná klinika zastrešuje 2 špecializované centrá a 7 odborných ambulancií, v ktorých zdravotnú starostlivosť poskytuje takmer sto zamestnancov.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL