Novinky

Spoločnosť AGEL SK a Slovenská akadémia vied podpísali zmluvu o spolupráci

Skupina AGEL, Slovenská akadémia vied a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti vedy, výskumu a vývoja a pri príprave spoločných projektov.

V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce v oblasti vedeckovýskumnej i vzdelávacej a prepojenia teórie a praxe. Subjekty dnes spečatili dohodu podpisom zmluvy na pôde Nemocnice AGEL Bratislava v zastúpení predsedu Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., riaditeľa Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL MUDr. Jakuba Rybára a riaditeľa Odboru riadenia projektov a Odboru dotačných projektov AGEL Mgr. Andreja Šlosára, MPH.

Predmetom zmluvy o spolupráci je vytvoriť všeobecný rámec fungovania pre aktívnu kooperáciu na jednej strane medzi spoločnosťou AGEL, pridruženými spoločnosťami patriacimi do skupiny AGEL SK a Inštitútu a na druhej strane SAV, aplikovanie poznatkov vedy a výskumu v rámci riešenia aktuálnych a koncepčných úloh, skvalitňovanie realizácie odborných aktivít a riešenie úloh vyplývajúcich z potrieb zmluvných strán. Subjekty budú kooperovať pri príprave spoločných vedeckých projektov, spoločnom výskume a vývoji a následnom transfere výsledkov základného a aplikovaného výskumu do praxe.  

„Vítame intenzívnu odbornú spoluprácu, ktorá je jasným signálom, že okrem špičkovej zdravotnej starostlivosti máme záujem našim zamestnancom poskytovať možnosť odborného rastu.  V spolupráci s akademickými inštitúciami chceme prostredníctvom odbornej klinicko-vedeckej participácie vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, ktoré podporí stabilizáciu personálu našich zdravotníckych zariadení,“ uviedol pri príležitosti podpísania zmluvy riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL MUDr. Jakub Rybár.

Rámcová zmluva nadväzuje na spoločné projekty, ktoré Slovenská akadémia vied realizuje v spolupráci s Nemocnicou AGEL v Košiciach-Šaci. „Výskumný tím z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV spoločne s Chirurgickou klinikou realizuje neurovedný výskum zameraný na hľadanie biomarkera zníženého prietoku krvi v mozgu. Materiáloví vedci z Ústavu materiálového výskumu SAV v spolupráci s tamojšou Klinikou popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a Klinikou muskuloskeletárnej a športovej medicíny vyvíjajú biomateriály určené na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých a mäkkých tkanív. Verím, že vďaka tejto zmluve sa naše spoločné projekty rozšíria,“ priblížil predseda SAV prof. Pavol Šajgalík.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL

Sme členom skupiny AGEL, najúspešnejšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

AGEL (cz) / AGEL (sk)

Katalog AGEL
Časopis Náš AGEL